ใบไม้สตูดิโอ
สตูดิโอเล็กๆ รับทำเว็บไซต์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงราย ดำเนินงานโดยคน 2 คนและเต่าอีก 1 ตัว ให้บริการสร้างเว็บไซต์ขนาดเล็กถึงกลาง พร้อมบริการดูแลเนื้อหาต่างๆ ภายในเว็บไซต์ เพื่อให้ได้เว็บไซต์คุณภาพที่ก่อประโยชน์ในระยะยาว
ทีมงาน
ทีมของเราประกอบด้วย ณัฐรวี นิมิตรรุ่งทวี (ซิว) จบวิศวะคอมฯ ทำหน้าที่ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ และ ปรียารัตน์ นิมิตรรุ่งทวี (ยุ้ย) จบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ ทำหน้าที่ประสานงานกับลูกค้าและดูแลเนื้อหาต่างๆ ในเว็บไซต์
เป้าหมาย
เราต้องการสร้างเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ (โหลดเร็ว แสดงผลได้ดีบนทุกขนาดหน้าจอ) มีเนื้อหาที่มีคุณภาพ (ถ้อยคำที่กระชับเข้าใจง่าย รูปภาพที่เหมาะสมและสวยงาม) และก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้คุ้มค่ากับการลงทุน เช่น เพิ่มยอดขาย ลดขั้นตอนการทำงาน เป็นต้น