เนื่องจากขนาดภาพ  Facebook Cover ที่แสดงบนพีซี (828 x 315) และมือถือ (640 x 360) มีอัตราส่วนแตกต่างกัน หมายความว่าถ้าเราทำภาพ cover ที่มีขนาดพอดีบนพีซี เวลาดูในมือถือภาพมันจะโดนตัดไปบางส่วน ทางแก้ปัญหานี้คือเวลาเราออกแบบ cover เราควรจะรู้ขนาดที่ถูกต้องและรู้ว่าส่วนใหนของภาพจะถูกตัด เราจะได้วางข้อมูลสำคัญ เช่น โลโก้ เบอร์โทรศัพท์ ในตำแหน่งที่ปลอดภัยไม่โดนตัด ผมจึงหาข้อมูล ทดลอง และทำเป็นไฟล์ template แบ่งให้ไปใช้กันครับ

แบบตัด บน-ล่าง

ขนาดภาพ 828 x 465 พิกเซล ขนาด safe zone 828 x 315 พิกเซล ข้อดีของแบบนี้คือเราสามารถวางข้อมูลสำคัญ เช่น โลโก้ เบอร์โทรศัพท์ ไว้ที่ขอบ ซ้าย-ขวา

ขนาดภาพ 828 x 465 พิกเซล ขนาด safe zone 828 x 315 พิกเซล ข้อดีของแบบนี้คือเราสามารถวางข้อมูลสำคัญ เช่น โลโก้ เบอร์โทรศัพท์ ไว้ที่ขอบ ซ้าย-ขวา

แบบตัด ซ้าย-ขวา

ขนาดภาพ 947 x 360 พิกเซล ขนาด safe zone 640 x 360 พิกเซล ข้อดีของแบบนี้คือเราสามารถวางข้อมูลสำคัญไว้ที่ขอบ บน-ล่าง

ขนาดภาพ 947 x 360 พิกเซล ขนาด safe zone 640 x 360 พิกเซล ข้อดีของแบบนี้คือเราสามารถวางข้อมูลสำคัญไว้ที่ขอบ บน-ล่าง

จะเห็นได้ว่าแต่ละแบบก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน ควรเลือกใช้ตามความเหมาะสม สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PSD ได้ที่ปุ่มด้านล่าง หากใช้แล้วชอบหรืออยากให้แก้ไขตรงใหนสามารถแสดงความคิดเห็นด้านล่างได้เลยครับ

ดาวน์โหลดไฟล์ PSD

Avatar
Nutrawee Nimitrungtavee